Shun Art Gallery Shanghai「废墟的雨」将于1月30日至3月28日举行

展览时间  : 2021年1月30日(周六)- 2021年3月28日(周日)12pm – 8pm
地址 : 上海市徐汇区复兴中路1363弄3号108室上海熏依社画廊
Tel : +86 (0)21 5496 1918
Web : https://shunartdesign.com/
艺术家 :  曲岩 QU Yan

More Info