Exhibition

Tokyo -Odaiba Space-

HOSHINA TOYOMI 「描かれたインスタレーションと雨―1980年から」

2022.12.2 (Fri) - 2023.1.22 (Sun)

Tokyo -Odaiba Space-

Toru Harada「Unicode」

2022.7.1(Fri)-2022.8.7(Sun)